Zespół doradców ds. zrównoważonego rozwoju IT: Jak CIO mogą mierzyć emisję dwutlenku węgla i zużycie energii


W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, CIO w coraz większym stopniu dostrzegają znaczenie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko. W ramach tych wysiłków pomiar emisji gazów cieplarnianych (GHG) okazał się kluczowym krokiem w kierunku skutecznego zarządzania węglem.

Dzięki ilościowemu określeniu emisji dyrektorzy ds. IT i dyrektorzy IT mogą uzyskać cenne informacje, które mogą wpłynąć na podejmowanie decyzji, promować zrównoważony rozwój i przyczyniać się do bardziej ekologicznej przyszłości.

Rozumiejąc emisje związane z różnymi działaniami i procesami, organizacje mogą ocenić wpływ potencjalnych wyborów na środowisko. Wiedza ta pozwala im wybierać zrównoważone alternatywy, stosować czystsze technologie i wdrażać praktyki przyjazne dla środowiska.

Wraz z rozwojem osiedli ICT ciągła cyfryzacja i szybki rozwój Internetu rzeczy (IoT)zasadnicze znaczenie będzie miało zrozumienie, monitorowanie i ograniczanie wpływu ICT na środowisko.

Umożliwi to organizacjom ograniczenie wydatków na energię, zmniejszenie śladu ekologicznego często złożonych globalnych sieci urządzeń, serwerów i użytkowników.

Co mierzyć

Ślad węglowy to pomiar całkowitej emisji Twojej firmy ze wszystkich źródeł, która jest podzielona na trzy uznane na arenie międzynarodowej kategorie, zwane zakresami:

Reklama
 • Zakres 1: Bezpośrednie emisje z działalności, która jest własnością Twojej firmy lub jest przez nią kontrolowana, np. spalanie paliw w obiektach i pojazdach, które Twoja firma posiada lub które kontroluje. Obejmuje to emisje ze spalania paliw kopalnych, spalania paliw na miejscu i emisje procesowe . Obliczanie emisji z zakresu 1 zapewnia wgląd w bezpośredni wpływ działań organizacji na emisję gazów cieplarnianych.
 • Zakres 2: Emisje pośrednie powstałe w wyniku wytwarzania zakupionej lub nabytej energii elektrycznej, pary oraz zużytej energii cieplnej lub chłodniczej. Obliczanie emisji z zakresu 2 pomaga dyrektorom ds. IT zrozumieć wpływ ich zużycia energii na środowisko i wpływa na decyzje dotyczące pozyskiwania alternatywnych źródeł energii odnawialnej lub niskoemisyjnej.
 • Zakres 3: Wszystkie emisje pośrednie (nieujęte w Zakresie 2), które występują w łańcuchu wartości, włączając emisje zarówno na wyższym, jak i na niższym szczeblu łańcucha wartości. Przykładami są zakupione surowce, dojazdy pracowników i podróże służbowe. Zakres 3 ma największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych firmy. Obliczanie emisji w zakresie 3 zapewnia całościowy obraz śladu węglowego ICT, w tym emisji związanych z dostawcami, klientami i cyklem życia produktu. Umożliwia zespołom identyfikację możliwości redukcji emisji wykraczających poza ich bezpośrednie działania.

Możesz wykonać poniższe kroki, aby obliczyć ślad ICT swojej firmy. Chociaż nie musi to być kolejność pokazana poniżej, wiele z nich łączy się ze sobą:

 • Zrozum i zbierz dostępne dane oraz zidentyfikuj luki
 • Zdefiniuj kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i dostosuj je do korporacyjnej wizji i strategii zerowej sieci
 • Zdefiniuj obliczenia KPI
 • Zbierz wymagania dotyczące mechanizmu raportowania
 • Zbuduj mechanizm raportowania i oblicz ślad
 • Angażuj i szkol zainteresowane strony w zakresie wyników
 • Analizuj dane i kieruj działaniami

Raportowanie

Wiele dużych organizacji już raportuje swój ślad węglowy zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymogami, takimi jak Science Based Target Initiative. Organizacje mają jednak różne sposoby raportowania emisji gazów cieplarnianych w zależności od pełnionej funkcji (tj. zakresu raportowania) i celu raportów. Emisje można raportować na trzech poziomach, zgodnie z zakresami 1, 2 i 3.

Bezpośredni wpływ osiedla ICT na środowisko może wynikać na przykład z następujących elementów:

 • Laptopy, komputery stacjonarne, telefony komórkowe i stoły
 • Sieci takie jak LAN, WLAN
 • Telefony i infrastruktura telekomunikacyjna, np. centrale telefoniczne
 • Używane drukarki i papier
 • Centra danych
 • Dane, pamięć masowa, procesor i dysk
 • Serwery
 • Inne urządzenia, takie jak telewizory, projektory, zestawy słuchawkowe rzeczywistości rozszerzonej lub rzeczywistości wirtualnej
 • E-odpady
 • Podróże związane z ICT, organizowane przez pracowników działu ICT lub inżynierów zapewniających wsparcie (opcjonalnie w zależności od wielkości wpływu i sposobu, w jaki organizacje raportują na temat podróży i innych aspektów swojego śladu węglowego).

Największy wpływ na środowisko wynikający z używania urządzeń ICT stanowią emisje dwutlenku węgla wynikające ze zużycia energii. W idealnym przypadku ślad energetyczny powinien uwzględniać zużycie pierwotnych źródeł energii i obejmować cały łańcuch dostaw towarów i usług.

Kilka narzędzi może pomóc w ilościowym określeniu i ograniczeniu emisji z Twojego osiedla ICT. Na przykład cyfrowa platforma bliźniacza CGI przesyła strumieniowo dane w czasie rzeczywistym oraz mierzy i przewiduje zużycie energii. Tego typu oferty mogą zapewnić użytkownikom wgląd w księgowanie emisji dwutlenku węgla, umożliwiając dyrektorom ds. IT i dyrektorom IT zrozumienie i zmniejszenie śladu węglowego ich platformy hostingowej.

Ucieleśnione emisje dwutlenku węgla odnoszą się do emisji gazów cieplarnianych powstających podczas produkcji i transportu towarów, od wydobycia surowców po proces produkcyjny i końcową dostawę do konsumenta. Dlatego CIO muszą rozważyć, z kim prowadzą interesy i czy ci dostawcy korzystają z energii odnawialnej i innych standardów zrównoważonego rozwoju (np. pojazdów elektrycznych) podczas produkcji i transportu towarów.

Podsumowując, zrozumienie emisji gazów cieplarnianych i zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla organizacji i liderów zaangażowanych w zrównoważone praktyki. Skutecznym sposobem na ograniczenie emisji jest wykorzystanie narzędzi, które mogą raportować, monitorować i przewidywać zużycie energii przez urządzenia. Mierząc i analizując emisje, CIO i dyrektorzy IT mogą wprowadzać znaczące zmiany, wyznaczać cele redukcyjne i podejmować świadome decyzje w celu poprawy swojego wpływu na środowisko.

Umożliwi im to poprawę wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, przestrzeganie przepisów i budowanie reputacji odpowiedzialnych obywateli korporacyjnych.Source link

Advertisment

Więcej

Advertisment

Podobne

Advertisment

Najnowsze

Knowledge24: „Nie możesz iść w życiu sam” – mówi aktorka Viola Davis

Podczas konferencji użytkowników ServiceNow Knowledge24 w Vegas aktorka, autorka i producentka Viola Davis powiedziała: „Nie zaczynałam od skoku, ale raczej od serii zataczania...

Kobiety w danych: CDO BAE Systems wyjaśnia, dlaczego różnorodność danych ma znaczenie

Praca z dzikimi gorylami i gibonami ratowniczymi nie jest tradycyjną drogą do kariery w branży danych i technologii. Ale dla Johanny Hutchinson...

Jak oglądać serial komediowy Próbowanie na Apple TV+

Dzisiaj, AppleTV+ Premiera czwartego sezonu brytyjskiego oryginalnego serialu komediowego Próbować, z udziałem Rafe’a Spalla i Esther Smith. Pierwsze dwa odcinki nowego sezonu...
Advertisment