Asetek podaje wyniki finansowe za IV kwartał 2022 roku


Asetek odnotował przychody w czwartym kwartale w wysokości 9,5 mln USD w porównaniu z 18,1 mln USD w tym samym okresie 2021 r. Przychody w całym 2022 r. wyniosły 50,7 mln USD w porównaniu z 79,8 mln USD w tym samym okresie ubiegłego roku. Zmiana w stosunku do poprzedniego roku w obu okresach odzwierciedla spadek dostaw produktów do chłodzenia cieczą z powodu wciąż trudnego klimatu biznesowego.

Marża brutto wyniosła 41% w czwartym kwartale 2022 r. w porównaniu z 42% w analogicznym okresie 2021 r. Marża w czwartym kwartale 2022 r. odzwierciedla zmianę w asortymencie produktów częściowo skompensowaną mocniejszym dolarem amerykańskim w porównaniu z tym samym okresem okres roku poprzedniego. Marża brutto za cały rok 2022 wyniosła 41% w porównaniu z 42% w 2021 roku.

„Chociaż ogólny klimat biznesowy pozostaje trudny, obserwujemy oznaki stabilizacji naszych rynków wraz ze zwiększoną aktywnością naszych klientów korzystających z systemów chłodzenia cieczą. Znajduje to odzwierciedlenie w dużej liczbie planowanych na ten rok nowych produktów. Niedawno rozpoczęliśmy wysyłkę naszych innowacyjnych rozstawów osi i kierownice z bardzo silnymi opiniami użytkowników końcowych ze społeczności wyścigowej. Potwierdza to atrakcyjną propozycję wartości, jaką oferujemy graczom i entuzjastom, a dzięki obniżonej bazie kosztowej i sprawnej organizacji jesteśmy dobrze przygotowani, aby uchwycić długoterminową potencjał wzrostu w miarę normalizacji naszych rynków” – powiedział André Sloth Eriksen, dyrektor generalny Asetek.

Strata operacyjna wyniosła 1,9 mln USD, a skorygowana EBITDA wyniosła ujemną 0,6 mln USD w kwartale, w porównaniu ze stratą operacyjną 0,6 mln USD i skorygowaną EBITDA dodatnią 0,7 mln USD w czwartym kwartale 2021 r. W całym roku strata operacyjna wyniosła 5,4 mln USD, a skorygowana EBITDA wyniosła minus 0,8 mln USD w porównaniu z dochodem operacyjnym w wysokości 0,8 mln USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 7,2 mln USD w 2021 r.

Koszty operacyjne w wysokości 5,8 mln USD były o 28% niższe niż w czwartym kwartale 2021 r. Oszczędności kosztów wynikały głównie z niższych kosztów osobowych związanych z redukcją zatrudnienia, mniejszą liczbą sporów sądowych i silniejszym dolarem amerykańskim, który miał korzystny wpływ w wysokości około 0,8 mln USD. Amortyzacja wyniosła 1,1 miliona USD, a wynagrodzenie w formie akcji wyniosło 150 tysięcy USD. Całoroczne koszty operacyjne wyniosły 26,2 mln USD, o 20% mniej niż w 2021 r.

W 2022 roku Spółka zainwestowała 22,2 mln USD w rzeczowy majątek i wyposażenie, w tym w budowę nowej siedziby, oraz 3,4 mln USD w skapitalizowane koszty rozwoju nowych produktów. W ciągu roku Spółka wykorzystała kredyt budowlany w wysokości 18,6 mln USD. W czwartym kwartale Spółka zwiększyła całkowitą linię kredytową dostępną w swoim głównym banku do 205 mln DKK (29,3 mln USD).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka posiadała kapitał obrotowy ujemny w wysokości 6,3 mln USD oraz zobowiązania długoterminowe w wysokości 1,7 mln USD.

Reklama
  • Przychody w czwartym kwartale na poziomie 9,5 mln USD w porównaniu z 18,1 mln USD w czwartym kwartale 2021 r
  • Marża brutto na poziomie 41% w porównaniu z 42% w IV kw. 2021 r
  • Przychody za cały rok w wysokości 50,7 mln USD i skorygowana EBITDA w wysokości minus 0,8 mln USD
  • Dodatnia EBITDA chłodnictwa cieczy w IV kwartale i za cały rok 2022
  • Kwartalne OPEX obniżone o 28% r/r dzięki upowaŜnieniu organizacji i zmniejszeniu liczby sporów sądowych
  • W pełni gwarantowana emisja praw poboru na kwotę 140 mln DKK (20 mln USD), która ma się rozpocząć w kwietniu 2023 r. w celu wzmocnienia pozycji finansowej
  • Rozpoczęto proces notowania akcji spółki na giełdzie Nasdaq w Kopenhadze, z planowanym wycofaniem z giełdy Euronext Oslo Børs w miarę upływu czasu
  • Oczekiwany wzrost przychodów w całym 2023 r. w przedziale od 5% do 15% w porównaniu z 2022 r., przy prognozowanym dochodzie operacyjnym między 2 a 4 mln USD

Spółka uważa, że ​​jej pozycja gotówkowa i płynność dostępna z jej działalności operacyjnej, pożyczek zewnętrznych i innych dostępnych obecnie źródeł jest wystarczająca do zaspokojenia jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy do około połowy maja 2023 r. Od tego momentu Spółka spodziewa się niedoboru środków pieniężnych głównie w wyniku przeznaczenia środków pieniężnych (w tym wpływów z działalności operacyjnej) na nakłady inwestycyjne związane z budową nowego obiektu centrali. Na tej podstawie główny bank kredytowy Spółki wystąpił o zastrzyk kapitałowy w celu kontynuacji linii kredytowych, które są niezbędne do obsługi zobowiązań płatniczych Spółki. W rezultacie Spółka planuje pozyskać wpływy brutto w wysokości około 140 mln DKK (20 mln USD), przy oczekiwanych wpływach netto w wysokości 115 mln DKK (16 mln USD), w ramach emisji z pełnym prawem poboru.

Oczekuje się, że oferta akcji rozpocznie się w kwietniu 2023 r., a wpływy netto będą dostępne około 15 maja 2023 r. Ponadto kierownictwo omówiło z bankiem krótkoterminowe finansowanie dłużne w celu zabezpieczenia finansowania w przypadku wystąpienia niedoboru przed finansowanie pochodzi z planowanej oferty akcji. Bank zadeklarował chęć udzielenia finansowania pomostowego na okres niedoboru. W pełni gwarantowana emisja praw poboru podlega pewnym zwyczajowym warunkom, w tym sfinalizowaniu zaciągniętej umowy pożyczki i zatwierdzeniu emisji praw poboru na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Asetek.

Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu i oficjalnego notowania na Oslo Børs od 2013 roku. Rada Dyrektorów Asetek uważa, że ​​teraz jest odpowiedni czas na poszerzenie bazy akcjonariuszy. W związku z Emisją z Prawem Poboru Spółka zamierza w związku z tym ubiegać się o tymczasowy podwójny notowania akcji na Nasdaq Copenhagen A/S. Podwójne notowanie będzie tymczasowe, ponieważ Spółka zamierza zbadać możliwość wycofania się z Oslo Børs, co będzie, między innymi, podlegać zatwierdzeniu przez Oslo Børs i walne zgromadzenie Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa ogółem wynosiły 78,6 mln USD (75,4 mln USD na dzień 31 grudnia 2021 r.), a kapitał własny ogółem 42,7 mln USD (48,4 mln USD). Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę aktywów były przyrosty netto rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 19,4 mln USD, częściowo skompensowane spadkiem należności handlowych o 6,5 mln USD, związanym z niższym wolumenem sprzedaży. Firma wykorzystała również 15,9 miliona USD w gotówce i ekwiwalentach na sfinansowanie budowy siedziby głównej, straty operacyjnej i inwestycji w nowy biznes SimSports.

OPERACJE

W czwartym kwartale firma ogłosiła swoją ósmą generację i najbardziej zaawansowaną jak dotąd technologię chłodzenia cieczą, która po raz pierwszy została udostępniona w układach chłodzenia procesora ASUS ROG RYUO III ARGB. Asetek ogłosił również, że jego technologia napędza najbardziej wydajną jak dotąd serię chłodnic procesorów EVGA, EVGA CLX.

Sześć nowych produktów rozpoczęło sprzedaż w czwartym kwartale, wszystkie chłodnice cieczy, z których dwa są wyposażone w nową technologię firmy 8. generacji. Oczekuje się, że w pierwszym kwartale rozpoczną się dostawy dwudziestu czterech nowych produktów do chłodzenia cieczą i ośmiu nowych produktów SimSports. W czwartym kwartale Asetek dostarczył 157 tysięcy lodówek z zamkniętą pętlą w porównaniu z 302 tysiącami w czwartym kwartale 2021 roku.

Firma zaprezentowała kilka nowych produktów SimSports, w tym rozstawy osi z napędem bezpośrednim Invicta i Forte, kierownice Forte Formula oraz pakiety produktów obejmujące pedały wyścigowe, rozstaw osi i kierownicę. Te nowe oferty, dostępne do wysyłki w pierwszym kwartale 2023 r., zapewnią pełne zanurzenie się w symulatorze wyścigów dla graczy na wszystkich poziomach. Obecny portfel zamówień na produkty SimSports mieści się w przedziale od 2 do 3 milionów dolarów. Aby przyspieszyć dostawy produktów SimSports do konsumentów i sprzedawców w Ameryce Północnej, firma Asetek założyła w czwartym kwartale centrum w Stanach Zjednoczonych.

PERSPEKTYWY

Wysoka inflacja, rosnące stopy procentowe i napięcia geopolityczne nadal będą miały wpływ na rok 2023. Jednocześnie pojawiają się wczesne oznaki stabilizacji rynku, ponieważ wpływ ograniczeń związanych z pandemią i zakłóceń w łańcuchach dostaw zaczyna słabnąć. Uznaniowe wydatki konsumpcyjne pozostają ograniczone, ale Spółka doświadcza zwiększonego popytu na produkty do chłodzenia cieczą i SimSports dla graczy i entuzjastów, co znajduje odzwierciedlenie również w prognozach dostarczonych przez klientów OEM. Jednak widoczność jest niska w obecnym środowisku, a Firma nadal koncentruje się na efektywności kosztowej i rozwoju produktów.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się niestabilną sytuację globalną, oczekuje się, że wzrost przychodów w 2023 r. powróci do normalnego poziomu dla Spółki, w przedziale od 5% do 15% w porównaniu z 2022 r. Prognoza ta uwzględnia możliwość dalszych zakłóceń w łańcuchu dostaw, dalsze ogólne -napięcia polityczne, brak przychodów z centrum danych (4 mln USD za cały rok 2022), a także ogólne oczekiwanie, że klimat biznesowy unormuje się w ciągu roku. Przewiduje się, że dochód operacyjny wyniesie od 2 do 4 mln USD w 2023 r.

Roczny raport

Sprawozdanie roczne za 2022 r. zostanie opublikowane osobno jeszcze dzisiaj, w oczekiwaniu na zakończenie audytu tagowania ESEF.Source link

Advertisment

Więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Advertisment

Podobne

Advertisment

Najnowsze

Yahoo zwalnia liderów Engadget

Prawie 20-letnia publikacja techniczna Engadget zwalnia dziś pracowników i przeprowadza restrukturyzację zespołów redakcyjnych, koncentrując się na nowym wzroście ruchu i przychodów. Zmiany...

Szef handlu USA: Kraj potrzebuje dodatkowego finansowania w postaci chipów

Sekretarz handlu USA, Gina Raimondo, była znaczącym gościem podczas wczorajszego wystąpienia Intel Foundry Direct Connect Keynote — została zaproszona (za pośrednictwem łącza wideo),...

Jak Sąd Najwyższy mógłby patroszyć ochronę środowiska w 2024 r

Sąd Najwyższy może wkrótce pozbawić agencje federalne zdolności do ograniczania zanieczyszczeń powodujących smog i zmiany klimatyczne.W tym roku SCOTUS rozważy dwie sprawy, które...
Advertisment